ANNULERING
Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
1. Tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding of training is de deelnemer 10% van de kosten van de training verschuldigd.
2. Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de training is de deelnemer 25% van de kosten van de opleiding of training verschuldigd.
3. Bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de training verschuldigd.
4. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de training is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.

TRAININGSDAGEN en ANNULERING TRAINING
Centrum voor Beweging & Ontspanning heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een trainingsdag met opgave van redenen te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren.
Bij het niet doorgaan van een training, worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang van de training ingelicht.
Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de volledige betaling plaats.

Bijzondere omstandigheden
Het kan altijd voorkomen dat een deelnemer door bijzondere omstandigheden, ziekte of een andere overmachtsituatie besluit om de opleiding of training (op het laatste moment) te annuleren. Het is voor ons dan veelal niet mogelijk een vervanger te regelen en conform annuleringsvoorwaarden is dan het gehele trainingsbedrag verschuldigd. Op verzoek van de cursist en uit begrip voor de situatie kunnen we de cursist de training op een ander tijdstip laten volgen, kan de cursist iemand anders aandragen om de training te volgen of kan naar andere oplossingen gezocht worden.